Exorcismus.krestanem.cz

Pravda o exorcismu

Co je exorcismus? Jak se stát exorcistou? Může vymítat démony pouze katolický kněz? Provádí se exorcismus v České republice? Odpovíme na vám na tyto otázky. Máme pro vás exorcismus na videu.

Římsko-katolická církev dělá nebiblický exorcismus
Římsko-katolická církev tvrdí, že exorcistou může být pouze speciálně školený katolický kněz, který je členem Mezinárodního sdružení exorcistů a má povolení biskupa. Katolická církev také tvrdí, že k exorcismu jsou potřeba různé předměty a speciální modlitba. Je to lež, nic takového v Bibli není! Exorcistou je automaticky každý člověk, který uvěřil v Boha, přijal Ježíše Krista za Pána a Spasitele a vykonal biblický křest. Exorcistou se tedy automaticky stává každý znovuzrozený křesťan. Každý znovuzrozený křesťan může vyhánět démony. Ve jménu Ježíše Krista musí každý démon opustit tělo. Bratři a setry v Kristu, nebojte se vysvobozovat lidi od démonů! Žádný člověk přece nemůže chtít být něčím sužován a ovládán.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible, Jakub 4,7-8

Proč Římsko-katolická církev klame?
Katolíci jsou pod velkým vlivem démonů. Litujme je a modleme se za ně. Rozhodně s nimi nechtějme soupeřit a neciťme k nim žádnou nenávist. Situace je taková, že katolické kostely jsou plné model (sošky, obrazy…), za kterými stojí démoni. V katolických kostelích se vykonávají démonické rituály (modlářství, nebiblické mše a křty…), proto jsou tato místa plná démonů! Římský katolicismus je učení démonů, falešné náboženství. Jak se pozná falešné náboženství? Nedrží se Bible. Pokud se podíváme do Bible, tak se nikde nedočteme, že Marie je u Boha a přimlouvá se za lidi, že nicnevědoucí dítě musí být pokřtěno a tak dále. Všechno toto jsou démonské lži. Pokud pak neznovuzrozený katolík „vymítá“ démony, démon se mu směje. Výsledkem je pak divadlo démonů (démoni slibují peníze nebo perverznosti atd.). Při katolickém exorcismu dochází doslova k trýznění lidí (Anneliese Michel).

Nevyhledávejte služby katolických „exorcistů“! Po jejich „vymítání“ vám může být ještě hůře – můžete být napadeni ještě větším počtem démonů (a horších)!

Další otázky a odpovědi na téma exorcismus naleznete zde.