Exorcismus.krestanem.cz

Exorcimus videa

Exorcimus online videa.

Biblické vymítání démonů
Pokud znovuzrozený křesťan vymítá démony podle Bible, démoni pod jeho velením vycházejí (nic jiného jim nezbývá). Vše o biblickém vymítání démonů se dozvíte zde.

Torben Søndergaard vymítá démony ve vodě těsně po křtu na odpuštění hříchů. Démoni se mohou vyhánět i mimo vodu. Při exorcismu je normální, že lidé jsou v křečích a démoni vycházejí s lidským křikem.

„Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.“
Bible, Skutky 8,7

Online video: Torben Søndergaard biblicky vymítá démony 1.

Online video: Torben Søndergaard biblicky vymítá démony 2.

Nebiblické vymítání démonů
Nebiblické vymítání démonů může člověka i zabít! Katoličtí kněží (a další „křesťané“) „vymítají“ démony podle vlastních (nebiblických) pravidel. Rozhodně nedoporučuji vyhledávat katolíky (a další rádoby křesťany) za účelem osvobození od démonů.

Online video: Nebiblické vymítání démonů v Argentině

Online video: Bob Larson nebiblicky vymítá démony

Online video: Nebiblické vymítání démonů (autentický záznam)