Exorcismus.krestanem.cz

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi na téma exorcismus (vymítání démonů).

Opravdu existuje ďábel, démoni?
Ano. Jsou součástí duchovního světa. Stvořil je Bůh. Ďábel/satan ale není žádný čert s kopytem. Bible nám popisuje satana jako nádhernou bytost (Ezechiel 28,17). Satan však nikdy nebude šéf pekla, na konci věků ho Bůh zlikviduje.

Co je exorcismus?
Vyhánění nečistých duchů (démonů) z člověka. Podle Bible se démoni vyhánějí výhradně modlitbou – ve jménu Ježíše Krista. Ježíš Kristus je jediná autorita nad vším stvořeným (Bible, Matouš 28,18).

Jak a kde vznikl exorcismus?
O exorcismu se píše v Bibli. Proto je nutné vykonávat exorcismus výhradně podle Bible. Exorcismus si přivlastnila Římsko-katolická církev. Katoličtí vůdci tvrdí, že jsou to pouze katoličtí kněží, kdo může vykonávat vymítání démonů. To je pochopitelně velká (satanova) lež.

Exorcistou může být prý jen katolický kněz. Je to pravda?
To je velká satanova lež. Exorcistou se automaticky stává každý znovuzrozený křesťan (muž i žena). Kdo je znovuzrozený křesťan? Člověk, který uvěřil v Boha, přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, vykonal vodní křest na odpuštění hříchů (ponoření celého těla do vody). O křtu více zde.

Jak probíhá exorcismus?
Je to modlitba. Ve jménu Ježíše Krista musí démoni vyjít. Rozhodně se nejedná o předepsanou modlitbu a nejsou k tomu potřeba žádné předměty (kříž, krucifix apod.). Římsko-katolická církev má předepsaný (nebiblický) postup, jak vymítat démony. Díky tomu se z „exorcismu“ stává démonický rituál, který slouží pro pobavení démonů. Démoni s oblibou klamou, jak je z člověka vyhnat (falešné vyhánení démonů). To se jim skrz Římsko-katolickou církev daří velmi dobře.

Jak poznám, že mám v sobě démona?
Těžko. Démoni jsou velmi chytří a v mnoha případech pracují skrytě. Démoni se projevují tak, že ovládají myšlení lidí. Např., když něco dělám, nevím proč, ale musím to dělat. Démoni stojí za všemi závislostmi. Lidé, kteří mají démony (těch je opravdu spoustu – drtivá většina bezbožných) mají v sobě zlobu, nenávist, závist, pomstychtivost, mamonářství… O této problematice více v našem článku Kde „chytnu“ démona?.

Je možné vymítat démony z lidí, kteří nevěří v Boha?
Ne. V Bibli (Lukáš 11,24-26) stojí: „Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku“.

Kolik stojí exorcismus?
Žádné peníze za vykonání exorcismu nikdo nesmí chtít.

Není exorcismus přežitek?
Mnoho lidí se domnívá, že exorcismus je záležitostí středověku. Opak je pravdou. To, co vidíme dnes (Evropská unie, jsou schvalovány destruktivní zákony, exploze okultismu, porno, obdivovaná homosexualita…), je doslova démonská invaze. Z toho plyne, že všichni potřebují Ježíše Krista a exorcismus.

Myslím si, že mám v sobě démona. Co mám dělat?
Jediná možnost je přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, vykonat vodní křest na odpuštění hříchů a poté podstoupit biblický exorcismus.

Bydlím v domě, kde je velká démonická aktivita  – paranormální jevy (ozývají se kroky, divné zvuky, průvan…). Je to strašné! Co mám dělat?
Dům by vám „vysvětil“ katolický kněz („svěcenou“ vodou). To by ale bylo víc škody než užitku, neboť se jedná o nebiblický/démonický rituál. Démoni takto skutečně straší lidi. Toto se děje zpravidla v prostorách v pohnutou minulostí (odehrála se zde vražda, vykonával se zde spiritismus – vyvolávaní duchů, dům vlastnil uctívač satana, majitel vykonával okultismus – vykládání karet, horoskopy, magie, reiki, jóga…, apod.). V tomto případě by se měl z bezbožného člověka stát křesťan a vyhnat všechny démony z domu (ve jménu Ježíše Krista). K tomu ještě nutno podotknout, že v domech nemůže strašit lidská duše, ale „jen“ démon. Pokud se podíváme do Bible (Kazatel 9,5-6), zjistíme, že lidské duše nemohou nikoho strašit: „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“

Kde zjistím kontakt na exorcistu?
Z výše uvedeného už víš, že exorcistou je každý znovuzrozený křesťan. Pokud věříš v Boha a máš Ježíše za Pána a Spasitele, požádej svého bratra nebo sestru v Kristu o vymítání. Pokud nikoho nenajdeš, kontaktuj nás.